VISIE
Psychologiepraktijk

PSYCHOLOGIEPRAKTIJK

Welkom op de website van VISIE Psychologiepraktijk


VISIE Psychologiepraktijk van drs. Bertien Mulders, biedt  coaching en psychologische behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ aan volwassenen.

Respect voor ieders achtergrond, cultuur en levensverhaal is de basis voor de gesprekken die we met elkaar voeren.

 

Wachttijd voor nieuwe cliënten vanaf aanmelding is ongeveer 4 weken.

Vanaf de intake tot de start van de behandeling is er geen wachtlijst.

Afspraakmogelijkheden: 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30 en 14.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).


U kunt bij VISIE Psychologiepraktijk terecht met de volgende vragen of problemen:

 • Somberheid, lusteloosheid, geen plezier meer ervaren
 • Angst- en paniekgevoelens
 • Negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld, eet- en/of slaapproblemen.
 • Moeite met het maken van keuzes  
 • Vermoeidheidsklachten, burn-out verschijnselen, onverklaarbare lichamelijk klachten
 • Boosheid, moeite om uw woede te beheersen
 • Geen goede balans tussen studie/werk en privé
 • Problemen binnen uw relatie of in de omgang met anderen
 • Verdriet, verwerken van verlies, scheiding  of een andere ingrijpende gebeurtenis
 • Problemen met/ vragen over de opvoeding van uw kind(eren)
 • Moeite met nee-zeggen en opkomen voor u zelf
 • Moeite met het herkennen en uiten van uw eigen behoeften, wensen en grenzen


Als u zich wilt aanmelden voor psychologische behandeling, dan is het belangrijk om eerst te overleggen met uw huisarts.

De behandelingen voor psychologische hulp aan volwassenen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Hiervoor gelden wel de voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars. 

Als u zich wilt aanmelden voor coachingsgesprekken, dan kunt u overleggen met uw werkgever om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. U kunt ook zonder overleg met uw werkgever, u zelf aanmelden voor coachingsgesprekken. Echter, dan dient u de kosten volledig zelf te betalen.

 • Wilt u  contact met VISIE Psychologiepraktijk, vult u dan het contactformulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een telefonische reactie of een reactie per email. Graag aangeven of u een cliënt bent, een huisarts of andere collega
 • Wilt u zich aanmelden als nieuwe cliënt, vult u dan het aanmeldformulier in.
 • Wilt u een afspraak annuleren, vult u dan het afmeldformulier in. Afmeldingen dient u minimaal 24 uur van te voren door te geven. Indien u deze termijn niet in acht neemt, zal VISIE Psychologiepraktijk het gesprek in rekening brengen.
 • Komt u onaangekondigd, later of niet op een afspraak, dan zal telefonisch contact met u opgenomen worden.

 

Hebt u klachten? Het kan voorkomen dat  u niet tevreden bent over de gesprekken. Laat dat weten. We kunnen dan samen bekijken hoe we dat kunnen oplossen. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

 

Hebt u tips of adviezen over bepaalde aspecten van de praktijkvoering van VISIE Psychologiepraktijk, dan wordt het op prijs gesteld, als u dat laat weten. U kunt hierbij denken aan zaken zoals de informatievoorziening, toegankelijkheid van de praktijk, telefonische bejegening, etc. U kunt dan een e-mail sturen naar: info@visiepraktijk.nl of het contactformulier invullen. Bertien Mulders neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Voor veel vragen kunt u het antwoord vinden op deze website.
Voor verdere vragen, graag het contactformulier op de website invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.