Psychologiepraktijk

 

Bent u een verwijzer en/of een collega?


De aanmeldwachttijd voor nieuwe cliënten is momenteel ongeveer 12 weken.  
Er is geen wachttijd tussen aanmelding en psychologische behandeling of coaching


  • Het snelste krijgt u contact met Bertien Mulders, praktijkhouder van VISIE Psychologiepraktijk via de beveiligde Siilo-app. Stel uw vraag. U krijgt dan dezelfde dag z.s.m. reactie. 
  • U kunt ook bellen of een voice-mail-bericht inspreken via: 06 - 27 14 44 97 of het contactformulier invullen. U krijgt dan dezelfde werkdag, uiterlijk de volgende werkdag, een reactie. 


WEL doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk (Basis GGZ) :

Cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. De psychische klachten zouden in 8 tot 12 sessies van 45 minuten verminderd/opgelost moeten kunnen worden middels psychologische behandeling. 

Afhankelijk van de klachten/problemen van de client(e) en zijn/haar voorkeur, wordt bij de psychologische behandeling gebruik gemaakt van de volgende therapievormen: 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Schemagerichte therapie 


NIET doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk:

  • Cliënten waarbij de problemen complex en langdurend zijn. En waarbij beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter zijn. In dat geval kunt u beter verwijzen naar de S GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.
  • Cliënten waarbij sprake is van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, groot risico op suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie. Hierbij is doorverwijzing voor een psychiatrische behandeling binnen de SGGZ in instellingsverband gewenst.


Praktijkgegevens van VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ:

Adres: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg

T: 06 - 27 14 44 97

E: info@visiepraktijk.nl

W: www.visiepraktijk.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 51363984 


Contactpersoon: 

drs. Bertien Mulders

Praktijkhouder & GZ-psycholoog BIG

BIG registratienummer: 19050101025

Lid van de LVVP: landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

PRO-RCH: platform voor een betere samenwerking tussen GGZ-partners.