Bent u een verwijzer en/of een collega?


De aanmeldwachttijd voor nieuwe cliënten is momenteel ongeveer 6 tot 8 weken.  

Er is geen wachttijd tussen aanmelding en psychologische behandeling of coaching 

  • Het snelste krijgt u contact met Bertien Mulders, GZ-psycholoog BIG en praktijkhouder van VISIE Psychologiepraktijk via de beveiligde Siilo-app. Stel uw vraag. U krijgt dan dezelfde dag z.s.m. reactie.  
  • U kunt het contactformulier invullen. U krijgt dan dezelfde werkdag, uiterlijk de volgende werkdag, een reactie. 
  • Een doorverwijsbrief t.b.v. een client of een emailbericht kunt u beveiligd sturen via Zorgmail naar: info@visiepraktijk.nl. t.a.v. Bertien Mulders.
  • Bereikbaarheid voor verwijzers en/of collega's via direct telefonisch contact 06 - 27 14 44 97 : op maandag, woensdag en vrijdag van 16.30 tot 17.00 uur. 


WEL doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk (Basis GGZ) :

Cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. De psychische klachten zouden in 8 tot 12 sessies van 45 minuten verminderd/opgelost moeten kunnen worden middels psychologische behandeling. 

Afhankelijk van de klachten/problemen van de client(e) en zijn/haar voorkeur, wordt bij de psychologische behandeling gebruik gemaakt van de volgende therapievormen: 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Schemagerichte therapie 


NIET doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk:

  • Cliënten waarbij de problemen complex en langdurend zijn. En waarbij beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter zijn. In dat geval kunt u beter verwijzen naar de S GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.
  • Cliënten waarbij sprake is van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, verslavingsproblematiek, decompensatie, groot risico op suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie. Hierbij is doorverwijzing voor een psychiatrische behandeling binnen de SGGZ in instellingsverband gewenst.


Laatste ontwikkelingen omtrent toekomstig aanbod van psychologische behandelingen en begeleiding van jeugdigen en gezinnen:

VISIE Psychologiepraktijk is in overleg met de Gemeenten Hart van Brabant om vanaf januari 2022  psychologische behandelingen en begeleiding aan te bieden voor jeugdigen (van 12-18 jaar) en gezinnen. Zodra hierover meer bekend is, zal dit via deze website bekend worden gemaakt.  


Praktijkgegevens van VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ:

Adres: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg

T: 06 - 27 14 44 97

E: info@visiepraktijk.nl

W: www.visiepraktijk.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 51363984 


Contactpersoon: 

drs. Bertien Mulders

Praktijkhouder & GZ-psycholoog BIG

BIG registratienummer: 19050101025

Lid van de LVVP: landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

PRO-RCH: platform voor een betere samenwerking tussen GGZ-partners.