Bent u een verwijzer?

De huidige wachttijd voor het opstarten van een psychologisch behandeltraject is minimaal 16 weken. Na de intake zal de behandeling aansluitend worden ingepland.

Vanwege de langere wachttijd dan gebruikelijk is voor Visie Psychologiepraktijk, willen we u als doorverwijzer vragen om uw client niet alleen bij Visie Psychologiepraktijk aan te melden, maar ook bij een andere Psychologiepraktijk. Uw client kan dan starten, waar het eerste plaats is.

Tijdens de wachttijd zou uw client mogelijk gebaat zijn bij het voeren van enkele gesprekken met een praktijkondersteuner GGZ die bij u werkzaam is. 


Zonder verwijsbrief van u als huisarts, kan ik uw patiënt niet in behandeling nemen en zal de zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden. U kunt als huisarts alleen doorverwijzen naar mij als er bij uw patiënt het vermoeden is van een zgn. DSM-stoornis. Op de doorverwijsbrief van uw patiënt dient het volgende vermeld te worden:

  1. Doorverwijzing naar basis GGZ 
  2. Doorverwijsreden: behandeling van (het vermoeden van) een DSM-stoornis.


De doorverwijsbrief kan via Zorgdomein gemaild worden naar: info@visiepraktijk.nl of per post gestuurd worden naar: Visie Psychologiepraktijk, Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg


WEL doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk:

Cliënten met milde tot matig ernstige psychische klachten en bij wie sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. De psychische klachten zouden in 8 tot 12 sessies van 45 minuten verminderd/opgelost moeten kunnen worden middels psychologische behandeling. 

Afhankelijk van de klachten/problemen van de client(e) en zijn/haar voorkeur, wordt bij de psychologische behandeling gebruik gemaakt van de volgende therapievormen: 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Schemagerichte therapie 

NIET doorverwijzen naar Visie Psychologiepraktijk:

  • Cliënten waarbij de problemen complex en langdurend zijn. En waarbij beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter zijn. In dat geval kunt u beter verwijzen naar de S GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.
  • Cliënten waarbij sprake is van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, verslavingsproblematiek, decompensatie, groot risico op suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie. Hierbij is doorverwijzing voor een psychiatrische behandeling binnen de SGGZ in instellingsverband gewenst.


Praktijkgegevens van VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ:

Adres: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg

T: 06 - 27 14 44 97

E: info@visiepraktijk.nl

W: www.visiepraktijk.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 51363984 


Contactpersoon: 

drs. Bertien Mulders

Praktijkhouder & GZ-psycholoog BIG

BIG registratienummer: 19050101025

Lid van de LVVP: landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

PRO-RCH: platform voor een betere samenwerking tussen GGZ-partners.