Psychologische behandeling & Oplossingsgerichte Coaching voor volwassenen (18+)

U kunt bij VISIE Psychologiepraktijk terecht met de volgende klachten of problemen:

 • Somberheid, lusteloosheid, geen plezier meer ervaren
 • Angst- en paniekgevoelens
 • Negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld, eet- en/of slaapproblemen.
 • Moeite met het maken van keuzes  
 • Vermoeidheidsklachten, burn-out verschijnselen, onverklaarbare lichamelijk klachten
 • Boosheid, moeite om uw woede te beheersen
 • Geen goede balans tussen studie/werk en privé
 • Problemen binnen uw relatie of in de omgang met anderen
 • Verdriet, verwerken van verlies, scheiding  of een andere ingrijpende gebeurtenis
 • Problemen met/ vragen over de opvoeding van uw kind(eren)
 • Moeite met nee-zeggen en opkomen voor u zelf
 • Moeite met het herkennen en uiten van uw eigen behoeften, wensen en grenzen


Psychologische behandeling binnen de basis GGZ
Psychologische behandeling vindt plaats na doorverwijzing door uw huisarts. In de gesprekken met u, vind ik het belangrijk om voor u open te staan, te luisteren en  u te begeleiden om uw problemen op een goede manier aan te pakken. Een goede klik met elkaar is de basis om samen aan het werk te gaan. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk. Afhankelijk van wat past bij u als persoon en de vraag waarmee u bij mij komt, maken we tijdens de gesprekken gebruik van de volgende therapievormen: 

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)
 • Schematherapie
 • Oplossingsgerichte therapie 


De werkzaamheid van deze therapievormen is wetenschappelijk bewezen. Voor aanvang van uw behandeling zal met u besproken worden welke therapievorm voor u het meest geschikt is. Deze keuze hangt af van uw hulpvraag en uw eigen voorkeur.


Toelichting: Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedrags- en cognitieve therapie. Hoe u denkt, bepaalt hoe u zich voelt en deze gevoelens zijn van invloed op uw gedrag. Negatieve gedachten kunnen uw gedrag en gevoel dus negatief beïnvloeden, wat u uiteindelijk flink in de weg kan zitten. Binnen CGT staan uw gedrag, uw gevoel en uw gedachten centraal. CGT bestaat uit gedragstherapie en cognitieve therapie. 

 • Gedragstherapie stelt uw gedrag centraal. Uw gedrag heeft invloed op hoe u zich voelt en kan deze gevoelens verbeteren of verslechteren. Bij deze therapie kijkt u samen met uw behandelaar naar uw gedrag, welk gedrag u als problematisch ervaart en hoe u dit positief kan veranderen. U krijgt oefeningen om hiermee aan de slag te gaan.
 • Cognitieve therapie stelt uw gedachten centraal. Uw gedachten beïnvloeden uw gevoelens en zijn sterk van invloed op uw gemoedstoestand. Samen met uw behandelaar kijkt u naar uw denkwijze, of die overeenkomt met de werkelijkheid en hoe u kan werken aan een meer realistische en positievere denkwijze gericht op de toekomst.

De therapie is actief en doelgericht. U krijgt snel handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Uw negatieve gedachten en gevoelens zijn vaak al lang aanwezig en deze verdwijnen dus niet van het een op andere moment. Hoe meer u oefent en uitprobeert, hoe meer resultaat u gaat zien. 


Toelichting: Acceptatie- en commitmenttherapie  (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die u helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die u in het leven tegenkomt, zodat u zich kunt blijven concentreren op de dingen die u écht belangrijk vindt.

Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend omdat zij last hebben van psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid, pijn of vermoeidheid. Pas als deze klachten zijn overwonnen kan ik met mijn leven beginnen, zo is de overtuiging. De strijd tegen deze klachten staat dan centraal in het leven. ACT laat zien, dat dit niet werkt en biedt een alternatief. Leed is onlosmakelijk verbonden met leven. Wanneer u dit aanvaardt, stopt u met het dagelijks gevecht. Er ontstaat ruimte en energie om nu te doen wat u werkelijk belangrijk vindt in uw leven. Door ACT leert u voluit te leven en weer meer voldoening te ervaren.   

ACT bestaat uit twee onderdelen: Acceptance en Commitment. Acceptance bestaat uit het leren ruimte maken voor en aanvaarden van vervelende gevoelens, op een gezonde manier afstand leren nemen van vervelende gedachten, stilstaan bij wie u bent en meer in het hier en nu leven. Commitment leert u stil te staan bij de dingen die u echt belangrijk vindt in het leven en hier actief in te investeren. U ontwikkelt hierdoor persoonlijke veerkracht, waardoor u beter om kunt gaan met tegenslagen.


Toelichting: Schematherapie

Bij schematherapie leert u uw eigen schema’s en denkpatronen kennen. Een schema bestaat uit belangrijke overtuigingen en gevoelens die u aanneemt, zonder de juistheid ervan in twijfel te trekken. Schema’s bepalen hoe u naar uzelf, anderen en de wereld om u heen kijkt. Door uw eigen overtuiging van de juistheid van schema’s, houden ze zichzelf in stand en zijn ze moeilijk te veranderen. Schema’s ontstaan in je jeugd en groeien door de jaren heen met u mee. Doordat schema’s geleidelijk groeien, voelen ze vertrouwd aan en weet u uw ervaringen altijd zo aan te passen dat ze in uw schema’s passen. Het doel van schematherapie is om uw schema’s vast te stellen, te beïnvloeden en positief te veranderen.

De therapie is actief en doelgericht. U krijgt snel handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Uw negatieve gedachten en gevoelens zijn vaak al lang aanwezig en deze verdwijnen dus niet van het een op het andere moment. Hoe meer u oefent en uitprobeert, hoe meer resultaat u gaat zien.

Blended behandeling (e-health behandeling met e-health modules van Therapieland gecombineerd met psychologische gesprekken)

Het is ook mogelijk om uw psychische klachten aan te pakken door een e-health behandeling met e-health-modules van Therapieland te combineren met psychologische gesprekken. De e-health modules van Therapieland die aansluiten bij uw psychische klachten, kunt u samen met uw behandelaar uitkiezen. Thuis kunt u deze online modules in uw eigen tempo doornemen en tijdens de psychologische gesprekken zal de inhoud van deze modules verder besproken worden. Ook zullen dan de handvaten en oefeningen verder besproken worden die bij deze modules horen.

U kunt bij Visie Psychologiepraktijk ook gebruik maken van het afnemen van een online consult van 45 minuten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beveiligde verbinding voor beeldbellen van Therapieland.

Oplossingsgerichte Coaching

Voor een oplossingsgericht coachingstraject heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig. Bij een oplossingsgericht coachingstraject, werk ik samen met u in enkele gesprekken aan het realiseren van een concreet doel dat u wilt bereiken. Of aan het maken van keuzes die passen bij wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Uw coachingsvraag kan betrekking hebben op  uw privéleven, werk of studie. Er is in de gesprekken met u, aandacht voor uw gedachten, emoties, waarden en uw handelen. U leert uzelf beter begrijpen, accepteren en waarderen. Hierdoor neemt uw zelfvertrouwen en zelfwaardering toe en zal u geleidelijk aan steeds meer (innerlijke) rust gaan ervaren.

De rol die ik als oplossingsgerichte coach heb, is het stellen van de juiste vragen. Hierdoor bent u zelf in staat om de stappen te verwoorden, die u moet zetten om uw doel te bereiken. We maken vervolgens duidelijke afspraken over hoe u deze stappen wilt gaan uitvoeren. Als uw coachingsvraag betrekking heeft op een moeilijke beslissing of keuze, dan helpen de gerichte vragen bij het doorhakken van een knoop of bij het maken van een keuze die past bij wat u echt belangrijk vindt.
Mogelijk is uw werkgever bereid om (een deel van) de kosten voor coaching te betalen. Veel werkgevers weten dat coaching niet alleen een investering is in u, maar ook een investering in hun bedrijf. Vraag bij uw werkgever na wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Indien uw werkgever dat wilt, kan VISIE Psychologiepraktijk een offerte maken voor een coachingstraject.