Psychologiepraktijk

 

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING & COACHING

Psychologische behandeling:

In de gesprekken met u, vind ik het belangrijk om voor u open te staan, te luisteren en  u te begeleiden om uw problemen op een goede manier aan te pakken. Een goede klik met elkaar is de basis om samen aan het werk te gaan. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk. Afhankelijk van wat past bij u als persoon en de vraag waarmee u bij mij komt, maken we tijdens de gesprekken gebruik van de volgende therapievormen: 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)
  • Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)
  • Schema-therapie

De werkzaamheid van deze therapievormen is wetenschappelijk bewezen.
Voor aanvang van uw behandeling zal ik nadere informatie geven over de therapievorm die voor u het meest geschikt is. Deze keuze hangt af van uw hulpvraag en uw eigen voorkeur.

Oplossingsgerichte Coaching:

Bij een oplossingsgericht coachingstraject, werk ik samen met u in enkele gesprekken aan het realiseren van een concreet doel dat u wilt bereiken. Of aan het maken van keuzes die passen bij wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Uw coachingsvraag kan betrekking hebben op  uw privéleven, werk of studie. Er is in de gesprekken met u, aandacht voor uw gedachten, emoties, waarden en uw handelen. U leert uzelf beter begrijpen, accepteren en waarderen. Hierdoor neemt uw zelfvertrouwen en zelfwaardering toe en zal u geleidelijk aan steeds meer (innerlijke) rust gaan ervaren.
De rol die ik als oplossingsgerichte coach heb, is het stellen van de juiste vragen. Hierdoor bent u zelf in staat om de stappen te verwoorden, die u moet zetten om uw doel te bereiken. We maken vervolgens duidelijke afspraken over hoe u deze stappen wilt gaan uitvoeren. Als uw coachingsvraag betrekking heeft op een moeilijke beslissing of keuze, dan helpen de gerichte vragen bij het doorhakken van een knoop of bij het maken van een keuze die past bij wat u echt belangrijk vindt.
Mogelijk is uw werkgever bereid om (een deel van) de kosten voor coaching te betalen. Veel werkgevers weten dat coaching niet alleen een investering is in u, maar ook een investering in hun bedrijf. Vraag bij uw werkgever na wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Indien uw werkgever dat wilt, kan VISIE een offerte maken voor een coachingstraject.