Vergoeding

U bent op grond van uw klachten doorverwezen naar VISIE Psychologiepraktijk binnen de Basis GGZ.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen (stoornissen of aandoeningen volgens de DSM-V, het psychodiagnostisch handboek). Ik zal eerst een intake-gesprek met u voeren. Wordt er tijdens het intake-gesprek duidelijk dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijs ik u terug naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die uw huisarts met de POH-GGZ kan bieden, voldoende.
 

Kosten en vergoeding:

Er is veel veranderd in de zorg. Vanaf 2014 valt de zorg in mijn praktijk onder de Basis GGZ, afgekort: B GGZ. Dat betekent dat wanneer er sprake is van een DSM-V classificatie het behandeltraject vergoed wordt. Let u echter op het eigen risico van minimaal 385 euro voor volwassenen in 2021. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor het eerste consult, maar dient niet ouder te zijn dan 3 maanden.

Op basis van uw individuele zorgvraagzwaarte zijn er 4 trajecten waarin de zorg  kan plaatsvinden. Dit worden prestatiecodes genoemd: Basis GGZ kort (BK), Basis GGZ middel (BM) en Basis GGZ intensief (BI) en het onvolledige behandeltraject. Dit traject wordt ingezet wanneer na twee gesprekken blijkt dat uw problematiek te zwaar of te licht is voor de basis GGZ en verwijzing naar POH of specialistische GGZ nodig is. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt na de intake in onderling overleg voor een prestatietraject gekozen. Bij een traject worden behalve de gesprekken ook de intake, de rapportagetijd en telefonisch- en emailcontact meegerekend.

De maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Conform de richtlijnen van de NZA dient het hele prestatietraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als u de behandeling afbreekt.


Als uw zorgverzekeraar de rekening betaalt

VISIE Psychologiepraktijk heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een contract en declareert rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Informeert u  voor de zekerheid voor aanvang van de gesprekken bij VISIE Psychologiepraktijk of uw zorgverzekeraar uw behandeling door Visie Psychologiepraktijk vergoedt.

  • Onvolledig behandeltraject: maximaal 2 consulten: € 219,53
  • Kort behandeltraject: 3 tot 5 consulten: € 504,71
  • Middellang behandeltraject: 6 - 8 consulten: € 856,34
  • Intensief behandeltraject: 9 - 12 consulten: € 1373,34


Tarieven voor consulten die buiten de vergoeding door uw zorgverzekeraar vallen: overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg (het OZP-tarief)  

Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen worden helaas niet meer vergoed. 

  • Hiervoor geldt een tarief van 85 euro per consult.  (45 minuten contact, 15 minuten verwerking)
  • Voor relatietherapie is dat 42,50 per partner (45 minuten contact, 15 minuten verwerking). 
  • Voor een telefonisch- of emailconsult wordt een bedrag van 21,25 in rekening gebracht.


Als u meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt, dat u toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan ik, als uw behandelaar, switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ik zal u daarvan op de hoogte stellen.


NB: Meldt u zich tijdig af als een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Bent u plotseling verhinderd? Zegt u de gemaakte afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af via het afmeldformulier op de website.
Meldt u zich niet of te laat af, dan zal u de zitting zelf moeten betalen (€ 85,- per sessie van drie kwartier).


Verplicht eigen risico voor volwassenen

Vergoeding van behandeling door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u als volwassene eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico minimaal € 385 per volwassene. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.


ROM:

Vanaf 2014 is het verplicht om bij een aantal cliënten vragenlijsten af te nemen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt hieraan mee te werken. Het is wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie verzameld worden. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u een speciale privacy verklaring invullen waarin u aangeeft dat u dat niet wilt.


Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ik adviseer u om te overleggen met uw werkgever om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. U kunt ook zonder overleg met uw werkgever, u zelf aanmelden voor coaching. Echter, dan dient u de kosten volledig zelf te betalen (€ 85,- voor een gesprek van 45 minuten).


Zorg dat u goed weet waar u aan toe bent. Overlegt u bij twijfel met mij en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!