Aanmeldingsformulier voor nieuwe cliënten 


Er is momenteel een tijdelijke aannamestop van nieuwe cliënten. Zodra de huidige wachtlijst is weggewerkt, zal de aannamestop worden opgeheven.

Momenteel kunt u zich het beste bij een andere psychologiepraktijk aanmelden! 


Aanmeldingsprocedure voor nieuwe cliënten, zodra de aannamestop is weggewerkt:

Om voor psychologische behandeling binnen de generalistische basis-ggz in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kan deze verwijsbrief voor u opstellen als uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis-ggz. 

Zonder verwijsbrief mogen wij u niet in behandeling nemen en zal uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een zgn DSM-diagnose. Dit is in vakjargon de naam van uw hoofdklacht. De meeste DSM-diagnoses vallen onder verzekerde zorg. Let op: Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen worden helaas niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar!  

Stappenplan voor aanmelding van nieuwe cliënten voor psychologische behandeling, zodra de aannamestop is weggewerkt:

  1. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts en vraag erom. Uw doorverwijzing kan digitaal door uw huisarts via Zorgdomein worden aangeleverd, of worden verstuurd per post naar: VISIE Psychologiepraktijk, Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg. 
  2. Vult u vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. 
  3. Zodra uw ingevuld aanmeldformulier en doorverwijzing beiden zijn ontvangen, zal er binnen een week contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak voor een 1e gesprek. 


Aanmeldingsprocedure voor een coachingstraject, zodra de aannamestop is weggewerkt:

  •  Eerst overleggen met uw werkgever of (een deel van) de kosten door uw werkgever vergoed kunnen worden (zie vergoeding). Anders betaalt u de kosten zelf.
  • Vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen.
  • Nadat het ingevulde aanmeldformulier is ontvangen, zal binnen een week contact met u opgenomen worden door Bertien Mulders, GZ-psycholoog BIG, om een afspraak voor een 1e coachingsgesprek in te plannen.