Aanmeldingsformulier voor nieuwe cliënten en voor her-aanmelding van bekende cliënten (18+)

Zomervakantie bij VISIE Psychologiepraktijk 

Tot eind augustus is er een beperkte openstelling van de praktijk. Met cliënten van lopende behandelingen zijn hierover afspraken gemaakt. Nieuwe cliënten die starten met een behandeltraject, zullen hierover nadere uitleg krijgen. 

De aanmeldwachttijd voor nieuwe cliënten is momenteel ongeveer 6 weken.  

Er is geen wachttijd tussen aanmelding en psychologische behandeling of coaching. 


Aanmeldingsprocedure voor nieuwe cliënten en voor her-aanmelding van bekende cliënten.

  • Eerst een doorverwijzing vragen aan uw huisarts. Op deze doorverwijzing moet duidelijk vermeld staan dat het een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ betreft en als doorverwijsreden: een (vermoeden van) een DSM-diagnose.
  • Vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen. 
  • U ontvangt een bevestiging per email dat uw aanmeldgegevens ontvangen zijn. 
  • Zodra ook uw doorverwijzing van de huisarts is ontvangen, zal er contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak voor een gesprek. 
  • Uw doorverwijzing kan digitaal door uw huisarts via Zorgdomein worden aangeleverd, of rechtstreeks door u zelf door de schriftelijke doorverwijzing naar het praktijkadres van VISIE Psychologiepraktijk te sturen: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg. 
  • Het aanwezig zijn van een geldige doorverwijzing in uw dossier, voorafgaande aan de start van uw behandeltraject bij VISIE Psychologiepraktijk, stelt uw zorgverzekeraar als eis om in aanmerking te komen voor uw vergoeding van de kosten van uw psychologische behandeling (Zie ook: "Vergoeding" op deze website).  

 

Aanmeldingsprocedure voor een coachingstraject bij Visie Psychologiepraktijk

  •  Eerst overleggen met uw werkgever of (een deel van) de kosten door uw werkgever vergoed kunnen worden (zie vergoeding). Anders betaalt u de kosten zelf.
  • Vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen.
  • Nadat het ingevulde aanmeldformulier is ontvangen, zal binnen een week contact met u opgenomen worden door Bertien Mulders, GZ-psycholoog BIG, om een afspraak voor een 1e gesprek in te plannen.