Aanmeldingsformulier voor nieuwe cliënten en voor her-aanmelding van bekende cliënten (18+)


Nieuwe cliënten die zich vanaf heden aanmelden, zullen op de wachtlijst gezet worden en kunnen pas starten vanaf 1 januari 2022.  Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling.


Aanmeldingsprocedure voor nieuwe cliënten en voor her-aanmelding van bekende cliënten.

Om voor psychologische behandeling binnen de generalistische basis-ggz in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kan deze verwijsbrief voor u opstellen als uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis-ggz. 

Zonder verwijsbrief mogen wij u niet in behandeling nemen en zal uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een zgn DSM-diagnose. Dit is in vakjargon de naam van uw hoofdklacht. De meeste DSM-diagnoses vallen onder verzekerde zorg. Let op: Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, psychische problemen ten gevolge van een somatische stoornis en werk gerelateerde problemen worden helaas niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar!  

Stappenplan voor aanmelding en her-aanmelding voor psychologische behandeling:

  1. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts en vraag erom. Uw doorverwijzing kan digitaal door uw huisarts via Zorgdomein worden aangeleverd, of rechtstreeks door u zelf door de schriftelijke doorverwijzing naar het praktijkadres van VISIE Psychologiepraktijk te sturen: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg. 
  2. Vult u vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. U krijgt een schriftelijke bevestiging dat het ingevulde aanmeldformulier is ontvangen. 
  3. Zodra uw ingevuld aanmeldformulier en doorverwijzing beiden zijn ontvangen, zal er binnen een week contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak voor een 1e gesprek. 

 

Aanmeldingsprocedure voor een coachingstraject:

  •  Eerst overleggen met uw werkgever of (een deel van) de kosten door uw werkgever vergoed kunnen worden (zie vergoeding). Anders betaalt u de kosten zelf.
  • Vervolgens onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en versturen.
  • Nadat het ingevulde aanmeldformulier is ontvangen, zal binnen een week contact met u opgenomen worden door Bertien Mulders, GZ-psycholoog BIG, om een afspraak voor een 1e gesprek in te plannen.