Psychologiepraktijk

 

Drs. Bertien Mulders

 

 

Bertien Mulders

Na mijn afstuderen in 1988 heb ik tot 1993 binnen verschillende werkomgevingen onderzoeken en behandelingen uitgevoerd bij kinderen en jongeren met diverse leerproblemen en gedragsmatige problemen. Vanaf 1993 tot 2005 was ik praktijkhouder van de Tilburgse Orthopedagogen en Psychologen Praktijk (TOPP), destijds gevestigd op de Universiteit van Tilburg. Ik voerde onderzoeken en behandelingen uit bij kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op psychisch, gedragsmatig en leergebied. Als praktijkhouder van "Visie, praktijk voor eerstelijnspsychologie" gevestigd in de Beneluxlaan 75 te Tilburg, heb ik vanaf 2005 psychologische begeleiding gegeven aan volwassenen, jongeren en kinderen met lichte tot matig ernstige psychische en psychosociale problemen. VISIE Psychologiepraktijk was vanaf september 2013 tot 1 juni 2014 gevestigd in de Warmondstraat 232 te Tilburg. Vanaf 1 juni is VISIE Psychologiepraktijk gevestigd in de Grote Beemd in de Reeshof: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg.

Hoewel ik jarenlang met veel plezier psychologische behandelingen heb uitgevoerd bij volwassenen, jongeren en kinderen, heb ik in maart 2015 besloten om lopende behandelingen van jongeren en kinderen af te gaan ronden, vanwege de nieuwe regelgeving binnen de jeugdzorg. De enorm toegenomen administratieve belasting en de vele eisen die door de gemeente gesteld worden aan kleine vrijgevestigde psychologiepraktijken, maken het leveren van jeugdzorg voor mij helaas onwerkbaar. Lopende behandelingen van kinderen en jeugdigen zijn in 2015 door mij afgerond.
Vanaf januari 2016 voer ik uitsluitend psychologische behandelingen uit bij volwassenen (18+).   


Mijn visie

Respect voor ieders achtergrond, cultuur en levensverhaal is de basis voor de gesprekken die we met elkaar voeren.
In de gesprekken staan we stil bij wie u als persoon bent en bij wat u belangrijk vindt in uw leven. We hebben ook aandacht voor de positieve en negatieve gebeurtenissen die u heeft meegemaakt. Lichamelijke klachten, negatieve emoties of negatieve gedachten kunnen ontstaan als u over uw eigen grenzen heen gaat of te weinig aandacht hebt voor uw eigen behoeften en wensen. Door samen te praten en oefeningen te doen, leert u uw behoeften, wensen en grenzen beter herkennen. Zo leert u uzelf zelf beter begrijpen, accepteren en waarderen. Stap voor stap werken we aan het aanpakken van uw problemen en het bereiken van doelen die belangrijk voor u zijn.

Ik ben lid van:

LVVP: Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten: www.lvvp.nl
 
Opleidingen en registraties:

1988: afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
.
1999: postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog BIG en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP afgerond.
2004: opleiding tot Eerstelijnspsycholoog met NIP kwalificatie afgerond.
2015: Het visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen en met goed resultaat afgerond.