Drs. Bertien Mulders

 

Opleidingen en registraties

1988: afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
1999: postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog BIG en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP afgerond.
2004: opleiding tot Eerstelijnspsycholoog met NIP kwalificatie afgerond.
2015: Het 1e vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen en met goed resultaat afgerond.
2020: Het 2e vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP (kwaliteitstraject) doorlopen en met goed resultaat afgerond.

BIG registratienummer: 19050101025

Lidmaatschappen

  • Lid van de LVVP: landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
  • Prima Cura: platform voor een betere samenwerking tussen GGZ-partners.


Werkervaring  

Na mijn afstuderen in 1988 heb ik tot 1993 binnen verschillende werkomgevingen onderzoeken en behandelingen uitgevoerd bij kinderen en jongeren met diverse leerproblemen en gedragsmatige problemen. Vanaf 1993 tot 2005 was ik praktijkhouder van de Tilburgse Orthopedagogen en Psychologen Praktijk (TOPP), destijds gevestigd op de Universiteit van Tilburg. Ik voerde onderzoeken en behandelingen uit bij kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op psychisch, gedragsmatig en leergebied. 

Vanaf 2005 heb ik als praktijkhouder van "VISIE Psychologiepraktijk" gevestigd in de Beneluxlaan 75 te Tilburg, psychologische behandelingen gegeven aan volwassenen, jongeren en kinderen met lichte tot matig ernstige psychische en psychosociale problemen. 

Vanaf juni  2014 is mijn praktijk verhuisd naar de Reeshof: Dalemdreef 29a, 5035 LZ Tilburg.


Psychologische behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ

Hoewel ik jarenlang met veel plezier psychologische behandelingen heb uitgevoerd bij volwassenen, jongeren en kinderen, heb ik in maart 2015 besloten om lopende behandelingen van jongeren en kinderen af te gaan ronden, vanwege de nieuwe regelgeving binnen de jeugdzorg. De enorm toegenomen administratieve belasting en de vele eisen die door de gemeenten Hart van Brabant in 2015 gesteld werden aan kleine vrijgevestigde psychologiepraktijken, maakten het leveren van goede jeugdzorg voor mij onder deze omstandigheden helaas onwerkbaar. Lopende behandelingen van kinderen en jeugdigen zijn in 2015, in goed overleg met de gemeenten en betrokken cliënten, door mij afgerond. 
Vanaf 2016 biedt VISIE Psychologiepraktijk uitsluitend psychologische behandelingen aan volwassenen (18+).


Zorgvisie 

Respect voor ieders achtergrond, cultuur en levensverhaal is de basis voor de gesprekken die we met elkaar voeren.
In de gesprekken staan we stil bij wie u als persoon bent en bij wat u belangrijk vindt in uw leven. We hebben ook aandacht voor de positieve en negatieve gebeurtenissen die u heeft meegemaakt. Lichamelijke klachten, negatieve emoties of negatieve gedachten kunnen ontstaan als u over uw eigen grenzen heen gaat of te weinig aandacht hebt voor uw eigen behoeften en wensen. Door samen te praten en oefeningen te doen, leert u uw behoeften, wensen en grenzen beter herkennen. Zo leert u uzelf zelf beter begrijpen, accepteren en waarderen. Stap voor stap werken we aan het aanpakken van uw problemen en het bereiken van doelen die belangrijk voor u zijn.


.