Afspraak afmelden door een client.


Een gemaakte afspraak die niet door kan gaan, dient u minimaal 24 uur van te voren af te melden door dit formulier in te vullen. Indien u niet tijdig afmeldt, zal VISIE Psychologiepraktijk het gesprek in rekening brengen.